Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

11/10/2018    433 Cảm nhận Cảm nhận

Sáng ngày 05/10/2018, nhằm ngày 26/8 Mậu Tuất, nhận lời mời của Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Phó Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông, Trụ trì chùa Ba Vàng đã tham gia Hội đồng Giới sư tại Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ V được tổ chức tại chùa Bỉ Ngạn, xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

     Được biết, Đại giới đàn Nguyệt Trí được đặt theo Pháp hiệu của Hòa thượng Thích Viên Thành (1950 - 2002), Ngài là một vị chân tu của GHPG Việt Nam - nguyên là Phó Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

     Đại giới đàn Nguyệt Trí được tổ chức và diễn ra trong không khí trang nghiêm và trọng thể dưới sự thành tâm cầu giới của các giới tử và sự từ bi, lân mẫn quang lâm đàn tràng của Hội đồng Giới sư:

     - Hội đồng Giới sư Tăng gồm có: HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTSGHPGVN ứng thỉnh ngôi Hòa thượng đàn đầu; HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN ứng thỉnh ngôi Yết ma A Xà Lê; HT. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN ứng thỉnh ngôi Giáo thụ A Xà Lê;

     - Ban tôn chứng Tăng già gồm có: Đệ nhất: TT. Thích Minh Trí - Ủy viên HĐTSGHPGVN, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; Đệ nhị: TT. Thích Minh Thuận - Ủy viên HĐTSGHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Đệ tam: TT. Thích Minh Nghiêm - Ủy viên Thường trực HĐTSGHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Đệ tứ: Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Phó Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN, Trụ trì chùa Ba Vàng; Đệ ngũ: Đại đức Thích Đạo Huân - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ thị xã Phú Thọ; Đệ lục: Đại đức Thích Đạo Ngộ - Ủy viên Ban Giáo dục Tăng No TWGHPGVN, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Đệ thất: Đại đức Thích Tánh Đăng - Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử TWGHPGVN, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ. 

     - Hội đồng Giới sư Ni gồm có: Ngôi Hòa Thượng Đường Đầu cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Ban Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư GHPGVN. Ngôi Yết Ma A Xà Lê cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Thành, Ủy viên Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Ban Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư GHPGVN. Ngôi Giáo Thụ A Xà Lê cung thỉnh Ni sư Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Ban Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư GHPGVN. Đệ nhất tôn chứng, Ni sư Thích Đàm Nhã, Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự - Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh  Phú Thọ. Đệ nhị tôn chứng,  Sư Thầy Thích Trí Quang, Uỷ viên Phân Ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

     Giới đàn Nguyệt Trí lần thứ V có 25 giới tử tăng và 23 giới tử ni, trong đó 12 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 13 giới tử thọ giới Sa di; 03 giới tử thọ giới Tỳ kheo Ni, 15 giới tử thọ giới Thức Xoa, 05 giới tử thọ giới Sa di Ni. Tổng số 48 giới tử.
 
     Căn cứ theo Giới đàn, các nghi lễ được cử hành theo giới luật. Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị. Sau khi cung an chức sự hội đồng thập sư nhị bộ, quý vị Nghiệp sư của giới tử ra đảnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các giới tử cầu thọ giới: Tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa di, Sa di Ni ra làm lễ Hội đồng Giới sư. Hòa thượng Đường đầu đã có lời giáo giới sách tấn các giới tử. Sau đó các giới tử phân ban tấn đàn.

     Đại giới đàn đã kết thúc viên mãn đúng với truyền thống giới đàn miền Bắc "Đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành - giới tử đắc giới". Các giới tử ra về với niềm hân hoan và sự tri ân sâu sắc hướng về ngôi Tam Bảo cùng với lòng quyết tâm noi theo gương Thầy Tổ, vững chí tu hành để mong từng ngày báo đền được Tứ Trọng Ân, trau dồi Giới - Định - Tuệ để trở thành một vị tu sĩ xứng đáng là những người con của Đức Thế Tôn.

     Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

Thầy Trụ Trì Chứng Minh Tại Đại Giới Đàn Nguyệt Trí Tỉnh Phú Thọ

BBT

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Tu Tập Nhân Ngày Phật Thành Đạo

17/1/2019     148

Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo. Sự chứng đạt chân lý của Ngài là...

Buổi Học Ngoại Khóa Đáng Nhớ Của Các Bạn Học Sinh Tại Chùa Ba Vàng

15/1/2019     5.222

Với mong muốn tạo ra thật nhiều năng lượng bình an, lành mạnh, cũng như gắn kết thiện duyên cho các...

Vua Ba Tư Nặc Chữa Bệnh Béo Phì

15/1/2019     3.142

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà CLB Tuổi Trẻ chùa Ba Vàng đã đi đến buổi sinh hoạt cuối...

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Tu Tập Nhân Ngày Phật Thành Đạo

Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Tu Tập Nhân Ngày Phật Thành Đạo

Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Bổn Thích Ca Mâu...

Buổi Học Ngoại Khóa Đáng Nhớ Của Các Bạn Học Sinh Tại Chùa Ba Vàng

Buổi Học Ngoại Khóa Đáng Nhớ Của Các Bạn Học Sinh Tại Chùa Ba Vàng

Với mong muốn tạo ra thật nhiều năng lượng bình...

Vua Ba Tư Nặc Chữa Bệnh Béo Phì

Vua Ba Tư Nặc Chữa Bệnh Béo Phì

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà CLB Tuổi...

Đoàn Đại Biểu Bộ Nội Vụ Myanmar Thăm Chùa Ba Vàng

Đoàn Đại Biểu Bộ Nội Vụ Myanmar Thăm Chùa Ba Vàng

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng...

Chư Phật Quá Khứ Có Tu Khổ Hạnh Không?

Chư Phật Quá Khứ Có Tu Khổ Hạnh Không?

“Đức Phật Thích Ca hành khổ hạnh sáu năm, thế các...

Tinh Thần Phụng Sự Của Các Phật Tử Thủ Đô Trước Thềm Năm Mới 2019

Tinh Thần Phụng Sự Của Các Phật Tử Thủ Đô Trước Thềm Năm Mới 2019

Trong không khí của những ngày đầu năm Dương lịch...

Chào Đón Năm Mới 2019 Trên Non Thiêng Ba Vàng

Chào Đón Năm Mới 2019 Trên Non Thiêng Ba Vàng

Ngày 01/01/2019 (Tết Dương Lịch) trong không khí...

Chúc Mừng Năm Mới 2019

Chúc Mừng Năm Mới 2019

Bạn mong muốn điều gì trong năm 2019? Năm mới đã...

Trẻ Thơ Với Mái Chùa

Trẻ Thơ Với Mái Chùa

Rủ nhau sớm biết đi chùa; Trẻ trung dễ học, già...

Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top