Tin tức » Hoạt Động Phật Sự

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

7/5/2015    2.159 Cảm nhận Cảm nhận

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03 năm Ất Mùi hàng ngàn người con Phật từ khắp nơi đã vân tập về chùa Ba Vàng phường Quang Trung thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh để tham dự khóa tu Bát Quan Trai Giới một ngày.


Buổi sáng của ngày tu đại chúng được nghe Đại đức Giới sư Thích Trúc Bảo Thành giảng giải về ý nghĩa 5 giới cho Phật tử tại gia và 8 giới của ngày tu Bát Quan Trai Giới. Đại chúng một lòng thành kính lắng nghe và phát nguyện thọ trì, sau đó hội chúng tụng kinh A Di Đà, lễ Phật niệm Phật, sám hối hồi hướng cầu nguyện sinh về tịnh độ Tây phương.

Buổi chiều sau khi thức chúng vào lúc 14:00, các Phật tử vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện để tọa thiền và thính pháp. Ba hồi chuông trống Bát Nhã cữ lên âm vang trời đất Ba Vàng, chúng đệ tử nhất tâm xưng niệm hồng danh đức Phật A Di Đà cung thỉnh Thầy trụ trì quang lâm pháp tòa ban bố pháp nhũ. Trong chính điện trang nghiêm, pháp âm Thầy trao truyền đã khai tâm mở trí cho chúng đệ tử biết được những việc làm đúng theo chính pháp làm lợi ích cho người còn cũng như kẻ mất. Thầy cũng đã chỉ dạy những lời cảnh tỉnh cho hàng đệ tử tránh được những việc làm gây tổn phúc bản thân và thân nhân qua phần cuối Phẩm 7 của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Trước là đối với người lúc sắp mạng chung nếu có thể khiến cho người ấy nghe được một danh hiệu Phật, Bồ Tát hoặc một vị Bích Chi Phật thì lợi ích rất thù thắng. Nếu túc duyên sâu dày thì người đó được tức thời giải thoát, còn nếu như tội nặng phải bị sa đọa thì danh hiệu Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật đã lọt vào tâm thức là chủng tử lành cho người ấy sẽ gặp được Phật pháp tu hành, giác ngộ, giải thoát trong tương lai. Vì khi lâm chung rất đau đớn, hoảng loạng, để một danh hiệu Phật, Bồ Tát hoặc Bích Chi Phật lọt vào tâm thức rất khó nên lúc trẻ, lúc tỉnh táo chúng ta phải nên tinh tấn tu hành.

Đối với người mất khi sống làm những việc bất thiện chết chắc chắn sẽ bị đọa thì người còn sống nên làm những việc thánh đạo như cúng dường Tam Bảo, thiết trai cúng dường chư Tăng, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, lễ Phật, tụng Kinh, sám hối, bố thí, phóng sinh, làm đường sửa cầu .... để hồi hướng cho người mất.

Người mất thì rất cần phước lành không cần gà vịt hay vàng mã. Nếu sát sinh lập đàn cầu nguyện thì Phật, Thánh hiền không quang lâm pháp hội. Vì thế mà nên làm chay tịnh và trong lúc làm phải có tâm thành kính, không để cho gạo, rau rơi vãi ra đất cũng như chẳng được ăn trước khi chưa cúng Phật, cúng Tăng.

Nếu chưa chuyển kiếp ngay, trong 49 ngày vong linh chưa biết đi đâu về đâu sẽ phải chịu muôn ngàn sầu khổ, hoặc nếu lúc sống hương linh phạm tội ngũ nghịch, tội vô gián thì đọa vào địa ngục trăm ngàn năm thống khổ không cùng hối hận đã quá muộn, hương linh chỉ còn biết một lòng trông chờ con cháu tu tạo phúc lành mà thôi.

Tích lũy phúc báu thì không bao giờ mất và còn hồi hướng được cho người khác. Nếu vì người còn sống mà làm phúc thì người đó sẽ hưởng được toàn phần. Còn khi chúng ta vì mgười mất làm phước thì mgười mất được 1 phần phước báu và người sống được 6 phần.

Những lời diệu pháp thâm sâu màu nhiệm qua lời giảng gần gủi và chân tình của Thầy trở nên dễ hiểu, dễ hành. Chúng đệ tử hân hoan đón nhận ánh sáng trí tuệ Thầy đã thắp lên từ tấm lòng từ bi của Thầy. Trong niềm xúc động vô biên, toàn thể hội chúng đã quỳ gối, đồng một tâm thành kính hướng về Tam Bảo, và Thầy đảnh lễ tri ân, phát nguyện khắc sâu lời Thầy dạy, tinh tấn tu hành để cứu lấy đời mình và độ được cho quần sinh.

Kết thúc khóa tu, toàn thể đại chúng đã có một thời khóa kinh hành ngoài trời an vui và chan hòa tình đạo vị, khép lại một ngày tu an lạc trên đất thiêng Ba Vàng.
Hình Ảnh Ghi Nhận:

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

BBT WebSite

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Tu Tập Nhân Ngày Phật Thành Đạo

17/1/2019     148

Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Bổn Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo. Sự chứng đạt chân lý của Ngài là...

Buổi Học Ngoại Khóa Đáng Nhớ Của Các Bạn Học Sinh Tại Chùa Ba Vàng

15/1/2019     5.226

Với mong muốn tạo ra thật nhiều năng lượng bình an, lành mạnh, cũng như gắn kết thiện duyên cho các...

Vua Ba Tư Nặc Chữa Bệnh Béo Phì

15/1/2019     3.149

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà CLB Tuổi Trẻ chùa Ba Vàng đã đi đến buổi sinh hoạt cuối...

CẢM NHẬN CỦA BẠN

Gửi cảm nhận - Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã bảo vệ *
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Tu Tập Nhân Ngày Phật Thành Đạo

Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Tu Tập Nhân Ngày Phật Thành Đạo

Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Bổn Thích Ca Mâu...

Buổi Học Ngoại Khóa Đáng Nhớ Của Các Bạn Học Sinh Tại Chùa Ba Vàng

Buổi Học Ngoại Khóa Đáng Nhớ Của Các Bạn Học Sinh Tại Chùa Ba Vàng

Với mong muốn tạo ra thật nhiều năng lượng bình...

Vua Ba Tư Nặc Chữa Bệnh Béo Phì

Vua Ba Tư Nặc Chữa Bệnh Béo Phì

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà CLB Tuổi...

Đoàn Đại Biểu Bộ Nội Vụ Myanmar Thăm Chùa Ba Vàng

Đoàn Đại Biểu Bộ Nội Vụ Myanmar Thăm Chùa Ba Vàng

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng...

Chư Phật Quá Khứ Có Tu Khổ Hạnh Không?

Chư Phật Quá Khứ Có Tu Khổ Hạnh Không?

“Đức Phật Thích Ca hành khổ hạnh sáu năm, thế các...

Tinh Thần Phụng Sự Của Các Phật Tử Thủ Đô Trước Thềm Năm Mới 2019

Tinh Thần Phụng Sự Của Các Phật Tử Thủ Đô Trước Thềm Năm Mới 2019

Trong không khí của những ngày đầu năm Dương lịch...

Chào Đón Năm Mới 2019 Trên Non Thiêng Ba Vàng

Chào Đón Năm Mới 2019 Trên Non Thiêng Ba Vàng

Ngày 01/01/2019 (Tết Dương Lịch) trong không khí...

Chúc Mừng Năm Mới 2019

Chúc Mừng Năm Mới 2019

Bạn mong muốn điều gì trong năm 2019? Năm mới đã...

Trẻ Thơ Với Mái Chùa

Trẻ Thơ Với Mái Chùa

Rủ nhau sớm biết đi chùa; Trẻ trung dễ học, già...

Chuột cắn khố rách

Chuột cắn khố rách

Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị...

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

HỒ LY VƯỢT BỂ MÓT VÀNG

Ngày trước, bên sườn núi có một khu sơn...

Chư Tăng Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng từ thiện tại Hạ Long

Đợt mưa bất thường thời gian qua đã khiến cho...

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

PHÁ THAI VÀ NGHIỆP LỰC

Có thể vì điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng...

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về kiếp luân hồi

Kỳ lạ 3 câu chuyện có thật về "kiếp luân hồi"

Khái niệm "đầu thai", "kiếp luân hồi" tưởng chỉ...

Tiểu kinh Người chăn bò

Tiểu kinh Người chăn bò

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các...

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Lễ Tưởng Niệm Tri Ân và Cầu Siêu Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam

Sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (12/06/Ất Mùi)...

PHẬT PHÁP NAN VĂN

PHẬT PHÁP NAN VĂN

Một thuở nọ, Phật ngự tại tịnh xá Kỳ Hoàn có 500...

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Chùa Ba Vàng Công Bố Thanh Quy

Trong quá trình hơn 7 năm qua, chùa Ba vàng tập...

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Phật tử về chùa sám hối và thính pháp

Tối ngày 15/7/2015 tức ngày 30 tháng 5 năm Ất...

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT TƯ GHPGVN

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT T.Ư GHPGVN

Ngày (27/04/Ất Mùi) 13/06/2015, Lễ bế mạc khóa...

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Khoá Tu Bát Quan Trai Mừng Ngày Khánh Đản An Lạc Thảnh Thơi

Ngày 26/05/2014 tức ngày 08 tháng 04 năm Ất Mùi,...

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày Tu Bát Quan Trai - Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Người Mất

Ngày 26 tháng 04 năm 2015 tức ngày 08 tháng 03...

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Bộ Trưởng Bộ Y Tế Cùng Học Thiền Căn Bản Với Chư Tăng Chùa Ba Vàng

Chiều ngày 28/03/2015 tức ngày 09 tháng 02 năm Ất...

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Bóng mát tâm hồn: Đừng ích kỷ

Đừng ích kỷ, đôi khi chính sự ích kỷ sẽ dẫn chúng...

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

NGƯỜI CHĂN BÒ NANDA

Khi còn tại gia Tôn giả Nanda là một thanh niên...

^ Back to Top