Nhân Duyên Của Bệnh Tật

ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh

MỤC LỤC

Trang 1 Trang 5
Trang 2 Trang 6
Trang 3 Trang 7
Trang 4 Trang 8


Trang 1

Nhân duyên của bệnh tật

Nhân duyên hôm nay toàn thể phật tử về chùa Ba Vàng, tổ chức đàn tràng tụng kinh cầu nguyện để giải trừ dịch sởi hiện đang hoành hành trong đất nước chúng ta, cũng như trên thế giới, Thầy cũng xin chia sẽ với quý Phật tử những cái nhân cái duyên của bệnh tật, để chúng ta hiểu và hướng tâm tới sự tu tập để được tốt lành. Và hôm nay chúng ta cũng đã cùng nhau tụng bộ kinh địa tạng để nương công đức của kinh để cầu giải trừ nạn dịch này. Thì đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát trong Phật giáo đại thừa, Ngài có một đại nguyện từ xa xưa vô lượng kiếp, hễ mà trong địa ngục còn chúng sinh còn chịu tội khổ thì Ngài nguyện chưa thành Phật, Ngài nguyện vào tận địa ngục để độ tận chúng sinh. Thưa đại chúng thì vì chúng sinh chúng ta cang cường ương bướng, khó dạy dỗ cho nên cứu được người này thì người kia lại rớt xuống, mình mới lên làm người được vài chục năm bỏ mạng thì lại rơi vào địa ngục. Vì mình u mê như thế nên Bồ Tát Địa Tạng bao nhiêu lâu nhọc nhằn như thế mà đến nay vẫn chưa thành Phật được, vì Ngài nguyện chúng sinh độ tận Ngài mới chứng quả Bồ Đề. Thì với cái bản nguyện của chư Phật và các vị Bồ Tát vô cùng rộng lớn, tâm của các Ngài chân thật thương chúng sinh và muốn cứu độ hết thảy chúng sinh, ai mà có tu tập thì thấy rỏ điều này. Các Ngài thấy chúng sinh khổ cũng như mình đang khổ, cho nên từ đấy các Ngài mới phát ra để cứu độ tất cả chúng sinh, khi mà chúng sinh đồng được an lạc hết thì các Ngài mới thật là vui, nên bộ kinh Địa Tạng này nói lên những điều như vậy. bộ kinh Địa Tạng này cũng có rất nhiều ý nghĩa, đây vừa là bộ kinh báo hiếu vừa là bộ kinh để độ sinh, độ cho cả người âm lẫn người dương. Thì sáng nay đại chúng đã được tụng qua bộ kinh rồi, tụng kinh là để chúng ta được nghe lời Phật dạy, thứ hai là để tất cả chúng sinh vô hình đều được nghe, kể cả chư Thiên quỷ Thần đồng được nghe kinh, khi nghe rồi giác ngộ ra thì họ chuyển tâm. Hôm nay chúng ta tụng kinh với mong ước đẩy lui dịch bệnh trong nước 

Tiếp Tiếp theo

^ Back to Top