Thư Viện Hình Ảnh » Đại Lễ Khánh Thành Chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng
Chương Trình Dự Kiến: Triển Lãm Ảnh Chùa Ba Vàng

Chương Trình Dự Kiến: Triển Lãm Ảnh Chùa Ba Vàng

Sau khi có buổi trao đổi với các nhiếp...

Ngày Tu Tập Bát Quan Trai  Giới An Vui Tự Tại

Ngày Tu Tập Bát Quan Trai Giới An Vui Tự Tại

Sáng ngày 01/09/2014 tức ngày 08...

Chương Trình Dự Kiến: Triển Lãm Ảnh Chùa Ba Vàng

Chương Trình Dự Kiến: Triển Lãm Ảnh Chùa Ba Vàng

Sau khi có buổi trao đổi với các nhiếp...

Ngày Tu Tập Bát Quan Trai  Giới An Vui Tự Tại

Ngày Tu Tập Bát Quan Trai Giới An Vui Tự Tại

Sáng ngày 01/09/2014 tức ngày 08...

Thông tin chung

Website thành lập ngày 15/ 05/ 2011
--------------oOo--------------
Tổng truy cập: 1301600 | Trực tuyến: 39