Thư Viện Hình Ảnh » Đại Lễ Khánh Thành Chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng
Oan nghiệt

Oan nghiệt

Thuở xưa, vào thời chánh pháp của...

 SỰ NGHÈO KHỔ

SỰ NGHÈO KHỔ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi,...

Oan nghiệt

Oan nghiệt

Thuở xưa, vào thời chánh pháp của...

 SỰ NGHÈO KHỔ

SỰ NGHÈO KHỔ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi,...

Thông tin chung

Website thành lập ngày 15/ 05/ 2011
--------------oOo--------------
Tổng truy cập: 1578211 | Trực tuyến: 5